Genomedis Biyoteknoloji Hizmetleri

Eğitim ve Mentörlük Hizmetleri

 • Ticarileşme ve uluslararası pazarlara açılma, işbilikleri kurma, operasyon yönetme, satış ve pazarlama eğitimleri
 • Sağlık Ürünlerinin ticarileşmesi ve uluslarası pazarlara açılması, iş modelleri ve işbirlikleri kurulması, pazarlama, satış ve dijital pazarlama eğitimleri
 • Girişimciler için mentörlük: Mevcut durum analizi, en önemli ihtiyaçlarının tespit edilmesi, çözüm önerisi geliştirilmesi, hedef pazar, hedef ülke seçimi, iş birliği olasılıklarının değerlendirilmesi, iş modeli optimizasyonu ve iş planı hazırlanması
 • İş ve Strateji Geliştirme

 • Türkiye pazarına girmeyi planlıyorsanız, yatırım fırsatları arıyorsanız
 • Uluslararası ya da ulusal bir işbirliği modeli arayışında iseniz
 • Türkiye İlaç ve Biyoteknoloji pazarı ile ilgili veri ve analizlere ihtiyacınız var ise
 • Yeni bir ürün (ilaç, biyoteknolojik ürün, OTC, tanı ve diyagnostik ürünü ya da genetik test hizmeti) ya da uygulama teknolojisini Türkiye pazarına sunmayı istiyorsanız
 • Mevcut bir ürünün stratejisini güncellemeyi ve yeniden lanse etmeyi düşünüyorsanız
 • İhtiyaçlarınıza özel hazırlanmış maliyet- etkin pazar araştırması yaptırmak istiyorsanız
 • Türkiye’de bir üretim tesisi arıyorsanız
 • Uluslararası pazarlarda yer almak istiyorsanız. Yurtdışı dağıtım kanalı arıyorsanız
 • Projelerinizde konusunda uzmanlardan oluşan ağımızdan faydalanmak istiyorsanız
 • Pazara erişim süreçlerinde yeni teknoloji servis hizmetlerine ihtiyaç duyuyorsanız. (özellikle onkoloji, nadir hastalıklar, metabolizma hastalıkları için moleküler ve genetik tanı çözümleri)
 • İlaç geliştirilmesi ve klinik araştırma süreçlerinde akademik işbirliğine ihtiyacınız var ise

 • Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.

  Pazarlama/Satış

 • Ortak satış ve pazarlama işbirliği modelleri arıyorsanız
 • Lisans alma ve verme konusunda bir arayışınız var ise
 • Yurtdışı ve yurtiçi daha geniş pazarlara yaygınlaşma stratejisiniz var ise
 • Pazarlama ve satış etkinliğinizi arttırmak için yenilikçi çözümler arıyorsanız
 • Yeni ürün lansmanı ya da re-lansmanı için strateji geliştirmek istiyorsanız
 • İhtiyaçlarınıza özel hazırlanmış maliyet- etkin pazar araştırması yaptırmak istiyorsanız
 • Odak grup çalışması yapmak istiyorsanız


  Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.

  Üretim/Dağıtım Kanalları Yönetimi

 • Türkiye’de GMP onaylı bir üretim bir üretim tesisi arıyorsanız (İlaç, OTC, gıdatakviyesi, tanı ve diyagnostik).
 • Üretim kapasitenizi yurtdışı üretim talepler iile genişletmek istiyorsanız
 • Uygun maliyet ve yüksek kalite ile üretim hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız
 • Üretim gereklilikleri için gereken sertifika ve onaylara ihtiyaç duyuyorsanız
 • Yurtdışıv e yurt içinde güçlü bir distribütörlük ağı ve dağıtım kanalına ihtiyacınız var ise
 • Ürünlerinizin ecza depolarında ve eczanelerde yaygınlaşması için desteğe ihtiyacınız var ise (özellikle OTC ürünler)

 • Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.

  Ar&Ge/Ruhsat Hizmetleri/Pazar Erişim

 • İlaç, OTC, gıda takviyesi,medikal cihaz ve diyagnostik için ruhsat süreçlerinin yönetilmesi ve optimizasyonunda desteğe ihtiyacınız var ise
 • Türkiye pazarına giriş için gerekli onay ve prosedürler için danışmanlığa ihtiyacınız var ise
 • Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.