Genomedis Biyoteknoloji Hizmetleri

Eğitim ve Mentörlük Hizmetleri

 • Ticarileşme ve uluslararası pazarlara açılma, işbilikleri kurma, operasyon yönetme, satış ve pazarlama eğitimleri
 • Sağlık Ürünlerinin ticarileşmesi ve uluslarası pazarlara açılması, iş modelleri ve işbirlikleri kurulması, pazarlama, satış ve dijital pazarlama eğitimleri
 • Girişimciler için mentörlük: Mevcut durum analizi, en önemli ihtiyaçlarının tespit edilmesi, çözüm önerisi geliştirilmesi, hedef pazar, hedef ülke seçimi, iş birliği olasılıklarının değerlendirilmesi, iş modeli optimizasyonu ve iş planı hazırlanması
 • İş ve Strateji Geliştirme

 • Türkiye pazarına girmeyi planlıyorsanız, yatırım fırsatları arıyorsanız
 • Uluslararası ya da ulusal bir işbirliği modeli arayışında iseniz
 • Türkiye İlaç ve Biyoteknoloji pazarı ile ilgili veri ve analizlere ihtiyacınız var ise
 • Yeni bir ürün (ilaç, biyoteknolojik ürün, OTC, tanı ve diyagnostik ürünü ya da genetik test hizmeti) ya da uygulama teknolojisini Türkiye pazarına sunmayı istiyorsanız
 • Mevcut bir ürünün stratejisini güncellemeyi ve yeniden lanse etmeyi düşünüyorsanız
 • İhtiyaçlarınıza özel hazırlanmış maliyet- etkin pazar araştırması yaptırmak istiyorsanız
 • Türkiye’de bir üretim tesisi arıyorsanız
 • Uluslararası pazarlarda yer almak istiyorsanız. Yurtdışı dağıtım kanalı arıyorsanız
 • Projelerinizde konusunda uzmanlardan oluşan ağımızdan faydalanmak istiyorsanız
 • Pazara erişim süreçlerinde yeni teknoloji servis hizmetlerine ihtiyaç duyuyorsanız. (özellikle onkoloji, nadir hastalıklar, metabolizma hastalıkları için moleküler ve genetik tanı çözümleri)
 • İlaç geliştirilmesi ve klinik araştırma süreçlerinde akademik işbirliğine ihtiyacınız var ise

 • Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.

  MomGuard Tarama Testi

  Bebeğiniz koruma altında... MomGuard Yeni Nesil Doğum Öncesi Genetik Tarama Testi

  Mom Guard Bilgilendirme Broşürü için tıklayınız

  MomGuard en sık rastlana kromozom anomalileri,

  • Trisomi 21 (Down sendromu)
  • Trisomi 18 (Edwards sendrou)
  • Trisomi 13 (Patau sendromu)
  • Cinsiyet kromozomuna bağlı bozukluklarını

  anne kanından analiz ile 10. Haftadan itibaren tespit eden non-invasif prenatal testir. (XO, XXY, XXX)

  Bebeğinizin sağlığından emin olmanınen güvenilir, kolay ve hızlı yolu
  • MomGuard hem erken dönemde hem yüksek güvenilikle hem de anne ve bebeğe risk oluşturmadan bebeğin sağlığı ile ilgili bilgi sağlar.
  • Gebelik takibinde kullanılan klasik testler kandan yapılan (non-invasif) 2'li, 3'lü ve 4'lü testlerdir.
  • Girişimsel testler, (invasif) kolliyon villus ve amniyosentez testlerdir.


  MomGuard Yeni Nesil Doğum Öncesi Genetik Tarama Testi

  • GÜVENİLİR >99% doğruluk
  • KOLAY >Yalnızca 8 - 10 ml anne kanı gerekir
  • ERKEN 10. haftadan itibaren uygulanır
  • HIZLI 7 - 10 gün içinde sonuç verilir
  • ETKİN Birden fazla kromozom taramasını tek test ile yapar.

  Doktorum gebelikle ilgili kan testleri ve ultrasyon incelemesi yapıyor, non-invasif prental test/MomGuard yaptırmama gerek var mı?

  • MomGuard klasik gebelik takibinde yapılan kan testlerine göre daha güvenilir sonuç verir.
  • Girişimsel (invasif) testler güvenirliği yüksek olmakla birlikte anne ve bebek için risk oluşturabilir.
  • Koryon villus ve amniyosentez uygulamasının %1-2 oranında düşük riski bulunmaktadır.
  • MomGuard yüksek doğrulukta sonuçları anne ve bebeğe hiç bir risk oluşturmayan bir yöntemle yapar.
  • MomGuard gebeliğin erken dönemlerinde (10. haftadan itibaren) uygulanabilir.
  • Tüm non-invasif prenatal testler gibi MomGuard da bir tarama testidir.
  • Riskli sonuç çıktığında kesin tanı için hekiminiz sizi yönlendirecektir.

  MomGuard Testini Nerede Yaptırabilirim?

  • MomGuard testini yaptırmak istediğinizde doktorunuza başvurunuz veya danışma hattımızı arayınız. (0 543 842 94 99 )
  • Testimiz için kan örneği özel tüplere alınmaktadır.
  • Test kitinizi sipariş ediniz.
  • Size en yakın kan alma laboratuvarı bildirecektir.
  • Talep etmeniz durumunda evde kan alma hizmeti sunulabilir.
  • MomGuard test talep formunu hekiminizle doldurunuz.
  • Talep formunu kan alımı sonrasında teslim ediniz.
  • Sonuçlar 7-10 gün içerisinde hekiminize ulaştırılacaktır.
  • Genetik ve Tıbbi Danışmanlık talebiniz olması durumunda danışma hattımızı arayabilirsiniz.

  MomGuard Telefon ve Whatsapp Danışma Hattı: 0 543 842 94 99

  e-posta: momguard@genomedis.com.tr  Pazarlama/Satış

 • Ortak satış ve pazarlama işbirliği modelleri arıyorsanız
 • Lisans alma ve verme konusunda bir arayışınız var ise
 • Yurtdışı ve yurtiçi daha geniş pazarlara yaygınlaşma stratejisiniz var ise
 • Pazarlama ve satış etkinliğinizi arttırmak için yenilikçi çözümler arıyorsanız
 • Yeni ürün lansmanı ya da re-lansmanı için strateji geliştirmek istiyorsanız
 • İhtiyaçlarınıza özel hazırlanmış maliyet- etkin pazar araştırması yaptırmak istiyorsanız
 • Odak grup çalışması yapmak istiyorsanız


  Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.

  Üretim/Dağıtım Kanalları Yönetimi

 • Türkiye’de GMP onaylı bir üretim bir üretim tesisi arıyorsanız (İlaç, OTC, gıdatakviyesi, tanı ve diyagnostik).
 • Üretimkapasiteniziyurtdışıüretimtalepleriilegenişletmekistiyorsanız
 • Uygunmaliyetveyüksekkaliteileüretimhizmetineihtiyaçduyuyorsanız
 • Üretimgereklilikleriiçingerekensertifikaveonaylaraihtiyaçduyuyorsanız
 • Yurtdışıv e yurt içinde güçlü bir distribütörlük ağı ve dağıtım kanalına ihtiyacınız var ise
 • Ürünlerinizin ecza depolarında ve eczanelerde yaygınlaşması için desteğe ihtiyacınız var ise (özellikle OTC ürünler)

 • Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.

  Ar&Ge/Ruhsat Hizmetleri/Pazar Erişim

 • İlaç, OTC, gıda takviyesi,medikal cihaz ve diyagnostik için ruhsat süreçlerinin yönetilmesi ve optimizasyonunda desteğe ihtiyacınız var ise
 • Türkiye pazarına giriş için gerekli onay ve prosedürler için danışmanlığa ihtiyacınız var ise
 • Genetik Testler

  Genomedis çözüm ortağı uluslararası laboratuarlar ile klinik tanı veya araştırma projeleri için 400 ün üzerinde genetik test hizmeti sağlar:

 • Klinik araştırma veya pazara erişim sürecinde yeni nesil Genetik test hizmetine ihtiyaç duyan ilaç firmaları için
 • Araştırma projesi için yeni nesil test uygulamaları ihtiyacı olan akademisyenler için

  LabGenomics

  Blueprint Genetics


  Geniş ve güvenilir uzman ağı ile profesyonel çözümler için Genomedis ile iletişime geçiniz.


  Genomedis Yenilikçi Çalışma Prosedürü

 • Genomedis Keşif Günü
 • Firmayı tanıma, yetkililerle birlikte ihtiyacı belirleme, analiz etme ve temel yaklaşımları oluşturma

 • Genomedis Uzman Ağı Çalışması
 • Genomedis firmanın ihtiyacına yönelik uzmanları mevcut uzman havuzundan belirler. Bu uzman proje ekibi ihtiyaca yönelik stratejik çözümleri, uygulama metotlarını geliştirir. Strateji ve uygulama planı yapılır. Firma ile strateji ve uygulama planları konusunda onay verdiği durumda uygulama aşamasına geçilir.

 • Genomedis Uygulama ve Destek Hizmetleri
 • Genomedis uzmanları stratejik planı uygulama sürecinde ve sonrasında destek hizmeti sağlar. Genomedis sonuç odaklı yaklaşımı ve her aşamada yüksek kaliteyi garanti eder.